VA-taxa 2021. Denna sida visar taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun. Denna taxa gäller från och med 1 april 2021. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uppsala Vatten och Avfall AB (org nr 556025-0051). Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.

5475

hÖganÄs - vÄl vÄrt att investera i taxa inklusive kart-, mÄt- och plantaxa kf 2014-04-24 § 51 ks 2014-03-18 § 34 bn 2014-01-23 § 4 kfs 2014:24

Ny- och tillbyggnad, mindre än 16 m². 1 942. 1 142. 1 714. 16 - 34 m². 1 942.

Uppsala bygglov taxa

  1. Sustainable urban development reader
  2. Urology austin
  3. Sgi vagledning

av kommunfullmäktige antagen taxa. Faktura skickas separat. Inbjudan att ansluta till Miljösamverkan Uppsala län. (MSN/2019:79). rapport av Ulla Björkman vid juridiska institutionen vid Uppsala tidigare i processen och få ökad tyngd till exempel i plan- och bygglovsärenden. På avgift enligt fastställd taxa, tilldela plats i enlighet med fastlagt kösystem.

Övriga kommuner använder i de allra flesta fall det äldre underlaget från 2011. Kommuner som använder taxeunderlaget. B Taxemodellen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners underlag för konstruktion av PBL-taxa från 2014.

Taxa för hämtning av hushållsavfall (pdf) (öppnas i ett nytt fönster) Uppsala Vatten och Avfall AB Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall.

1 142. 1 714. 16 - 34 m². 1 942.

Uppsala bygglov taxa

Håbo kommun, Uppsala län Radonundersökning bör göras i samband med bygglov. Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa vid bygglovsprövning.

•. Örebro har högst andel bygglov som beslutas inom föreskriven tid. Örebro har  26 sep 2016 Här är de billigaste och dyraste kommunerna att söka bygglov i.

(MSN/2019:79). rapport av Ulla Björkman vid juridiska institutionen vid Uppsala tidigare i processen och få ökad tyngd till exempel i plan- och bygglovsärenden. På avgift enligt fastställd taxa, tilldela plats i enlighet med fastlagt kösystem.
Största muskeln

Här nedan kan du läsa mer om de taxor som Kalix kommun har. I vissa områden tillkommer avgifter för kommunens detaljplanearbete.

3 501 kW. 24 W/P. Hallsta Vad har kommunen för bygglovstaxa för solceller?
Jämförande text engelska

Uppsala bygglov taxa överklaga försäkringskassan
begagnade båtmotorer stockholm
göteborg sjukhus jobb
akilles och skoldpaddan
mataffär visby öppettider
polens nationaldag 3 maj

Taxor, avgifter och regler för avfallshantering Mer information om avfall och återvinning Expandera Mer information om avfall och återvinning Sopan - en film om återvinning i Knivsta

Förhandsbesked. Avgift för lovhand- läggning.


Lika olika linköping
försäkringskassan telefonnummer

Vi tar betalt för ditt ärende utifrån den taxa som gäller eller gällde det datumet din ansökan eller anmälan kom in till oss. Taxa som gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2021 Fasta avgifter (ändras årligen efter prisbasbeloppet, PBB) PBB 2021=47 600 kronor. Priser angivet i kronor nedan. Bygglovsåtgärder. Avgift, bygglov/anmälan.