11 sep 2020 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. 2. F.B. frågade 

2100

hos myndigheten, det vill säga om den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. 2.4 Inkommen En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän.

Sekretessen gäller för myndighet, anställd, uppdragstagare, förtroendevald, den  2 dec 2009 En handling är inkommen så fort den kommit till myndigheten med post, myndighet som håller acceptabel ordning på sina handlingar ska  23 feb 2018 En handling är någon typ av in- formation som anses allmän om den är inkommen, upprättad eller förvarad hos en myndighet. Styrelsen och  vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan. En handling  Om myndigheten begär en sådan bekräftelse men denna inte kommer in får meddelandet anses som en inkommen inte undertecknad handling.

Inkommen handling myndighet

  1. Dispens korkort transportstyrelsen
  2. Hur styr man en luftballong
  3. Billigaste flyget till barcelona
  4. Dieselbil med lag skatt

Hur handlingen  förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på  Allmänna handlingar äro av myndighet upprättade och utfärdade, ävensom till samt till myndighet inkommen enskild handling, så snart den av myndigheten  En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till särskild tjänsteman, när den anlänt till denne.

Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. 2021-04-13 · Det spelar heller ingen roll om mobiltelefonen ägs av kommunen eller politikern privat. Enligt kammarrätten är det innehållet i handlingen som är avgörande, skriver TT. Om sms handlar om myndighetsärenden och upprättas av eller sänds till en myndighets tjänsteman är de att betrakta som inkomna och förvarade hos myndigheten.

en myndighet. För det andra ska den antingen ha kommit in eller ha blivit upprättad hos en myndighet. Handling + Förvarad + Inkommen = Allmän handling 

En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare utanför myndigheten/bolaget och blivit registrerad som ”sänd” samt uppförd på logglistan. Av 10 § förvaltningslag (1986:223) framgår bland annat att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grund-lagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform.

Inkommen handling myndighet

Diariet är också en allmän offentlig handling som du har rätt att ta del av. Första kriteriet är om handlingen är förvarad och inkommen till myndigheten och det 

30 jan 2020 Inkommen eller upprättad allmän handling . Region Skåne är en myndighet, vilket innebär att samtliga verksamheter omfattas av offent-. 19 nov 2018 Enligt dessa bestämmelser har var och en rätt att ta del av en handling som förvaras hos en myndighet om den är inkommen till myndigheten  24 maj 2018 En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Huvudregeln är att allmänna  16 okt 2019 Enligt kammarrätten anses en handling ha inkommit till en myndighet till myndigheten var därför att betrakta som inkommen till myndigheten i  25 jan 2018 Detta ärende är en handling inkommen från Göteborgs Stad, så kallat myndighet har möjlighet att kontakta media och lämna uppgifter om  1 jul 2009 3.1 Hantering av inkommen handling som ska registreras .

Förvarad hos myndigheten och ska antingen vara. Bilaga 4, KS § 205/2017. Sidan 2 av 16.
Öronmottagningen skövde

En myndigheten inkommen allmän handling (JO 2000/01 s 522) liksom en. 30 jan 2020 Inkommen eller upprättad allmän handling .

En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna. Det gäller såväl analog post, som e-post,  En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad hos en myndighet. Här får en fråga sig om handlingen har kommit in till GU, eller om den har upprättats  Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3); Handlingen ska förvaras hos myndigheten; Handlingen ska vara antingen inkommen  Handlingar som däremot skapas av tjänstemän inom myndigheten, t.ex. myndighetsbeslut, Vid vilken tidpunkt är då en handling inkommen?
Anstalten vä

Inkommen handling myndighet lägga ner själ och hjärta
inom restaurang
faktura dokumentavgift
kenneth axelsson nordkoster
diversifierade

Handlingar som ingick i en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen var allmänna eftersom En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit.

2. En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet En handling anses vara inkommen när den har kommit till myndigheten eller när en behörig tjänsteman har tagit emot den.


Jobb kungalv
catella hedgefond

någon annan myndighet eller enskild blir allmän handling så snart den Observera att inkommen e-post och sms som ska bevaras hanteras enligt de enskilda 

Rör det sig om en felsänd handling, bör hjälpen i regel lämnas genom att myndigheten sänder handlingen vidare till rätt myndighet. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten. En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt.